Podpořte nás

Přispět můžete jakoukoliv částkou zasláním na číslo účtu 1017777101/0300 pod variabilním symbolem 20230402. Finanční podpora bude využita na provozní věci spojené se závody a na zvýšení kvality závodů pro další ročníky.


Za podporu moc děkujeme a těšíme se na další shledání